Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Tarama Paketi

 

  

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların zamanında teşhis edilmesi ve doğru şekilde takip edilmesi erken tanı ve tedavi açısından önem arzetmektedir.Ayrıntılı anamnez ve sonrasında fizik muayene ile birlikte akıntı ve lezyon tespiti buralardan yapılabilecek kültür ve tarama yöntemleri viral ve bakteriyel etkenlere karşı taranma ve takibinizi uzman hekimlerimizce yapabilirsiniz.