Tüm Vucut MR Paketi

 

MR günümüzde birçok hastalıkda yüksek duyarlılığı, birden fazda eksende üstün görüntü çözünürlüğü sunması ve radyasyon içermemesi nedeniyle sıkça başvurulan bir görüntüleme yöntemidir. Bu üstün özelliklerine rağmen, MR tetkik sürelerinin vücudun sadece bir parçasının incelenmesi için dahi uzun olması bu yöntemin tüm vücut görüntülemesinde tercih edilmemesine yol açmaktaydı. Ancak günümüzün yüksek teknoloji ürünü cihazlarında bu engel aşılmış olup MR görüntüleme tanısal avantajlarıyla birlikte, aynı anda tüm vücudun görüntünlemesi için de kullanılır duruma gelmiştir.

Tüm vücut MR (Manyetik Rezonans) incelemesi 1 saatten kısa bir sürede tüm vücudun baştan ayağa görüntülenmesini sağlayan, radyasyon içermeyen, damardan ilaç verilmesine gerek duyulmayan, yan etkisi olmayan ve hazırlık gerektirmeyen bir tarama yöntemidir. Açlığa veya aşırı idrar sıkışıklığına gerek duyulmaz. Tamamen ağrısız bir yöntemdir.

Bu yöntemde beyin, boyun, akciğer, karaciğer, pankreas, böbrekler, bayanlarda yumurtalıklar ve rahim, erkeklerde prostat da dahil olmak üzere tüm karın içi organlar, kaslar, kemikler ve omurgaya yönelik detaylı ve birçok hastalık için oldukça yüksek duyarlılığa sahip görüntüler alınır. Bu görüntüler bilgisayar ortamında birleştirilir ve radyoloji uzman doktorlarının değerlendirmesi için tüm vücudun kombine görüntüleri oluşturulur.

Klasik tarama yöntemlerinde beyin, kaslar, kemikler ve omurga gibi birçok organ teknik kısıtlamalar veya elde olan diğer yöntemlerin radyasyon maruziyeti yaratması nedeniyle değerlendirilemez. Değerlendirilebilen bazı organlarda ise ultrason gibi radyasyon içermeyen yöntemlerin duyarlılıklarının, yani hastalıklı dokuları hastalıksız dokulardan ayırt etme yeteneklerinin nispeten düşük olması, mevcut patolojilerin atlanmasına sebep olabilir. Tüm vücut MR incelemesi diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı bu boşlukları doldurmakta, aksi halde değerlendirilemeyen birçok dokunun yüksek hassasiyet ile taranmasına olanak sağlamakta, ve diğer teknikler ile saptanan patolojilerin daha spesifik biçimde karakterize edilmesine imkan tanımaktadır.

Tüm vücut MR görüntüleme sağlıklı bireylerde çok kapsamlı bir check-up için kullanılabildiği gibi, bilinen hastalıkların yaygınlığının saptanması için de en uygun yöntemlerden biridir.