İnsan Kaynakları

 

Koru Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Politikalarımız Koru Sağlık Grubu misyon ve vizyonu doğrultusunda, nitelikli personel bulunması ve işe alınmasının gerçekleştirilerek, çalışanlarımızın verimli olabilmesi ve uyumlu bir çalışma ortamının oluşturulmasının sağlanmasıdır. Bu anlayışla yola çıkılarak Koru Sağlık Grubu, insan odaklı insan kaynakları yönetimi ile eğitime ve gelişime açık, teknolojiyi takip eden, modern ve kurumunu benimseyen çalışanlara sahip olmayı hedeflemektedir.

 

Koru Sağlık Grubu; Koru Ankara ve Koru Sincan Hastaneleri, Koru Koleji, Bolu Koru Hotel ile toplamda 1.150 kişiye iş imkanı sağlamaktadır.

Hastane işletmeciliği, ana alanı olan sağlık sağlık hizmetleri sunumu yanında otelcilik, inşaat, temizlik, teknoloji ve yönetim bilimlerinde uzman personellerle çalışmayı gerektiriyor. Hastane işleyişinde süreklilik sağlanarak, çalışma faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesi, tüm çalışanların bu amaç etrafında toplanabilmesi, kurum kültürünü sürdürülebilmesi, ideal ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması temel amacımız.
Koru Sağlık Grubu çalışan profili;
 
Çalışan sayısı : 1.150
Kadın çalışan oranı : %61
Kıdem ortalaması : 2,2 yıl
Yaş Ortalaması: 34,4 yıl
 
Veriler 31.12.2017 itibariyle

 

ANKARA Çalışan Memnuniyet Anket 2017-1.dönem


ANKARA Çalışan Memnuniyet Anketi 2017-2. Dönem

 

 

İş başvurusu için e-mail adresi: koru_insankaynaklari@koruhastanesi.com