Stratejik Hedeflerimiz

 

Büyümeyi sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, personel ve özkaynak yapısına sahip olmak,

Hastaların her türlü ihtiyacını karşılayarak, kaliteli ürün ve hizmetler geliştirerek uygulamaya koymak,

Risk algılama gücünü artırmak,

Teknolojiye ve araştırma geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak sürekli yenilenmek,

İnsana yatırım yaparak personel kalitesini ve motivasyonu artırmak, iş tatmini sağlamak,

Hizmet kalitemizi sürekli artırmak suretiyle koşulsuz hasta memnuniyeti sağlamaktır.