Linak Tabanlı Radyocerrahi-Radyoterapi Uygulamaları-2 (Kafa Dışı Uygulamalar) Radyasyon Onkolojisi Kliniği

SRS vücut tümörlerini tedavi etmek için kullanıldığında, buna stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) denir. SBRT tedavisi hedefe hassas şekilde yönlendirilmiş radyasyonu bir veya birkaç (3, 5 seans) tedavi seansında çok daha yüksek dozlarda uygulanır.

* Göğüs, karın veya pelvis içindeki küçük tümörleri,
* Cerrahi olarak çıkarılamayan veya konvansiyonel radyasyon terapisi ile tedavi edilemeyen küçük tümörler,
* Erken evre akciğer kanserleri, başka bir yerde başlayan ve akciğere yayılan kanserler (akciğer metastazı),
* Karaciğerde başlayan veya yayılan kanserler (karaciğer metastazı)
* Kemik tutulumları vb. vakalar.

 Bilimsel araştırmalar, yüksek-etkili doz uygulanması esasına dayanan SBRT tedavisine uygun yaygın evre kanserlerde, uygun radyoterapi cihazları kullanılarak hastaların yaşam süresini artırdığını ortaya koymuştur.

 Kliniğimizde tedavi gören erken evre akciğer kanserli hastamızın SBRT tedavisi sırasında alınan 4D-BT(Solunum hareketinin görüntülenebildiği 4 boyutlu görüntüleme sistemi) görüntüsü sayesinde tedavi bölgesinin kanserli bölge ile çakıştığından emin olunarak tedavi uygulandı.

 

08.04.2018