Linak Tabanlı Radyocerrahi-Radyoterapi Uygulamaları-1 (Kafa içi Uygulamalar) Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Stereotaktik Radyocerrahi/Radyoterapi (SRS/SRT) beynin küçük tümörlerini tedavi etmek için kullanılan cerrahi olmayan bir radyasyon tedavisidir. Tedavi genellikle tek bir tedavide veya bazen tümörün büyüklüğüne bağlı olarak birkaç tedavi seansında verilir. Verilen radyasyon tümörün büyümesini küçültmeye veya kontrol altına almaya yardımcı olabilir. SRS, sağlıklı dokuyu korurken tümörün tam radyasyon dozunu almasını sağlar.

Milimetreden daha hassas doğrulukla tedavi yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Cihaz hasta etrafında  hareket ederek bir çok farklı açı ve bölgeden odaksal olarak, beyinin hedef bölgeleri yüksek dozlarla tedavi edilebilmektedir.
Tedavi dozlarının yüksek olması sebebiyle uygulamalarda yüksek hassasiyet ve doğruluk (<1mm) büyük önem kazanmaktadır.

Kliniğimizde Vestibular Schwannoma tanısı ile tedavi  gören hastaya 18 Gy/3 fx stereotaktik radyoterapi (SRT) uygulandı. Yakın komşuluğunda bulunan kohlea ve beyin sapının aldığı dozlar uluslararası doz kriterleri içinde tutuldu.

Kliniğimizde Akciğer Ca + Beyin Met. tanısı ile tedavi gören hastaya tek seansta 18 Gy stereotaktik radyocerrahi (SRS) uygulandı.

Stereotaktik radyoterapi birkaç farklı cihaz tarafından verilebilir. Kliniğimizde Stereotaktik Radyocerrahi/Radyoterapi (SRS/SRT) tedavileri bu alt yapıya sahip VERSA HD lineer hızlandırıcı cihazı ve yeterli bilgi düzeyinde doktor ,fizikçi ve tekniker ile yüksek doğruluk ve hassasiyetle uygulanmaktadır.
 

 

 

 

08.04.2019