3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI

Görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine canlı veya kadavradan (ölüden) alınan organın konularak tedavi edilmesi işlemine organ nakli denilmektedir. Organ nakli deneyimli transplant cerrahları ve klinisyenlerin yönetiminde yapılıp, takip edilir.

Organ nakli deneyimli transplant cerrahları  ve klinisyenlerin yönetiminde yapılıp, takip edilir.

 

 2016 yılı sağlık bakanlığı verilerine göre ülkemizde 24,854 kişi organ nakli için bekleme sırasındadır. Bu sayının 21,567 ' sini böbrek nakli,  2107 'sini karaciğer nakli ve 918' ni kalp nakli bekleyen hastalar oluşturmaktadır. 2017 Sağlık bakanlığı verilerine göre, ülkemizde toplamda 2839 böbrek nakli, 1213 karaciğer nakli, 64 kalp nakli  yapıldığı rapor edilmiştir. Bu rakamlar bir önceki yıllara göre artan özellik gösterse de, hali hazırda nakil bekleyen hasta sayısını düşündüğümüzde yetersiz olduğu görülmektedir.

 

Organ nakli bekleme listesinde verdiğimiz oranlara bakıldığında en yüksek hasta sayısını böbrek nakli bekleyen hastalar oluşturmaktadır.  Son dönem böbrek yetmezliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdede çok önemli bir sağlık problemidir. Türk Nefroloji Derneği'nin 2016 veri raporuna göre, 2016 yılında Türkiye' de renal replasman tedavisi alan son dönem böbrek yetmezliği,  nokta prevalans değeri milyon nüfus başına 933 olarak saptanmıştır. Son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların  renal replasman tedavisi olarak  % 56.6'sı  hemodiyaliz ve %3,5 oranıyla periton diyalizi tedavisi görmektedir. Renal replasman tedavileri içinde en iyi tedavi yöntemi böbrek nakli olup, 2016 yılı itibariyle böbrek nakli oranında ülkemizde % 6.6 oranında bir artış izlenmiştir. Kadavra vericiden olan nakil oranı % 22,8 olup, oranında bir artış izlenmemekle beraber, canlı  vericiden nakil oranları %31,6'dan %34,6 ' ya artış gösterdiği raporlanmıştır.

 

Her ne kadar böbrek nakli saylarında artış saptanmış olsa da halen ihtiyacın altında olduğu aşikardır. Hem en etkin ve hasta için hayat konforunu artırıcı tedavi yöntemi olması hemde hemodiyaliz ve periton diyalizi gibi diğer tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında daha maliyeti düşük olması nedeniyle başta  böbrek nakli tedavisinin yaygınlaştırılması anlamında sağlık bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumların  ortak olarak  halkı bu konuda bilgilendirici düzenlemeler yapması hasta sağlığı ve ülke ekonomimiz içinde önem arzetmektedir.

 

Bu amaçla, T.C.  Sağlık Bakanlığı tarafından organ ve doku bağışının anlamını ve önemini anlatmak ve organ bağışının artırılması ve organ bağışı bilincinin geliştirilmesi , halkın organ  bağışı konusunda teşvik edilmesi amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihleri Organ Nakli ve Bağışı Haftası olarak düzenlenmiştir.

 

18 yaş ve üzerinde akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir. Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Fakat, her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, doktorlardan oluşan bir ekip tarafından  tıbbi ölümü gerçekleştiği belirtilen kişilerden, aile onayı alındıktan sonra başka bir kişiye organ nakli yapılabilmektedir. 

 

Her bir  organ bağışının başka bir sağlıklı hayat demek olduğunu  ve her bir bağışla bir çok insana yaşama şansı verebileceğimizi hatırlamalı ve bir gün kendimizinde organ bekleyen bir hasta olabileceğimizi akılda tutmalıyız.

 

 

Doç. Dr Serpil Müge DEĞER

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Koru Hastanesi

Nefroloji Bilim Dalı

 

02.11.2018