EQAS External Quality Assurance Services

Koru hastaneleri düzenli olarak iç kalite kontrolleri günlük olarak uluslar arası “TICON (Total Internal Control)” ve dış kalite kontrol

programları ile biyokimya, hormon, seroloji, mikrobiyoloji ve kan grubu testlerin tekrarlanabilirliği, doğruluğu kontrol edilmektedir.


Çalıştığımız testler  Dış kalite kontrol programları ve TICON programları ile sürekli  uluslararası kuruluşları tarafından izlenip ve takip edilmektedir.


İç kalite kontrol çalışmalarımızda her gün 1 düşük, birde yüksek seviyede her test için 2 kez çalışmaktayız.


Üyesi olduğumuz dış kalite kontrol programları:


    Hematoloji Araştırma Laboratuarı UK, EQAS
    Biyokimya Laboratuarı: Bio-Rad Laboratories, EQAS
    Hormon: Laboratuarı: Bio-Rad Laboratories, EQAS
    Seroloji: College of American Pathology (CAP)
    Mikrobiyoloji Laboratuarı: College of American Pathology (CAP)
    Kan Bankası College of American Pathology (CAP)

 

12.04.2017