Göğüs CerrahisiOnline Randevu

Göğüs Cerrahisi

 

Göğüs Cerrahi Bölümü; mevcut alt yapısı ve son modern teknolojisi ile alanındaki tüm teşhis ve tedavi amaçlı girişimlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.


Altyapı ve Donanım

Bronkoskopi
Akciğer biyopsisi
Lenf nodu örneklemesi


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
Akciğer kanseri
Plevral effüzyon ve tedavisi
Doğumsal göğüs kafesi anormallikleri
Terleme
Özofagus benign/malign hastalıkları
Trakeal hastalıklar
Akciğerin iyi huylu tümörleri
Göğüs kafesi (kaburga/sternum) benign/malign hastalıkları
Pnömotoraks


Ameliyat - İşlem ve Girişimler
Pnömonektomi/Lobektomi/wedge rezeksiyon
Endoskopik plevra ve akciğer örneklemesi
Endoskopik akciğer rezeksiyonları
Endoskopik terleme ameliyatı (ETS)
Pektus excavatum/karinatum düzeltilmesi
Trakeal rezeksiyon
Özofagus rezeksiyonu