Üroloji

Özellikli Hizmet Alanları

•  Ürolojik Kanserler

•  Pediyatrik Üroloji

•  Endoüroloji
•  Robotik Cerrahi

 Online Randevu

Üroloji

 

Üroloji Bölüm'ümüz mevcut alt yapısıyla modern üroloji  alanında uygulanan  teşhis ve tedavi amaçlı tüm girişimlerin yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

 

Altyapı ve Donanım

 

•             Transrektal ultrason

•             Üroflowmetri

•             Modern videoendoskopi sistemleri

•             C-kollu skopi cihazı

•             Holmium lazer

•             Pnömotik ve ultrasonik taş kırma cihazı

•             Fleksibl tip üreterorenoskoplar

•             Böbrek içerisinde taş kırma (RIRS) ameliyatının tüm ekipmanlar.

•             Üroloji Kliniğimizde  “Da Vinci Robotik Cerrahi” ekipmanları

 

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 

•             Prostat hastalıkları

•             Üriner sistem taş hastalıkları

•             Ürolojik kanserler

•             Erkek cinsel işlev bozuklukları

•             Kadın ürolojisi hastalıkları

•             Çocuk ürolojisi hastalıkları

•             Nöroürolojik hastalıklar

 

Ameliyat - İşlem ve Girişimler

 

•             Sistoskopi eşliğinde stent yerleştirilmesi-alınması

•             Transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi

•             Perkütan böbrek absesi drenajı

•             Perkütan nefrostomi

•             Perkütan kist drenajı

•             Fleksibl rijitüreteroskopik taş ameliyatları

•             Endoskopik ve açık tüm taş ameliyatları

•             Retrogradintrarenal böbrek cerrahisi-RIRS

•             Holmium lazer ile böbrek içerisinde taş kırma işlemi

•             Endoskopik  ve açık tüm prostat ameliyatları

•             Böbrek,mesane,prostat,testis ve penis kanserlerinin her türlü radikal ameliyatları

•             Laparoskopik yöntemler ile böbrek hastalıklarının tedavisi

•             Mikroskopik varikoselektomi ameliyatı

•             Ereksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik her türlü cerrahi girişimler, penis protezi ve testis protezi yerleştirme ameliyatları

•             Kadın ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları

•            Çocuk ürolojisi alanında; idrar kaçırma ameliyatları, üriner sistemin tüm doğumsal hastalıklarının endoskopik laparoskopik ya da açık olarak operasyonları

•             Çocuklarda her türlü üriner sistem taş hastalıklarının ameliyatları

 

 ROBOTİK REDİKAL SİSTOPROSTATEKTOMİ ORTOTOPİK İLEAL MESANE AMELİYATI