KardiyolojiOnline Randevu

Kardiyoloji

 

Kardiyoloji Bölüm'ümüz 24 saat acil servis, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri ile hizmet sunmaktadır. Kardiyoloji Bölümü'müz'de tüm yataklar, merkezi monitör sistemi takibindedir.

 

Altyapı ve Donanım

 

•    8 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi.

•    2 adet Elektrokardiografi cihazı

•    2 adet Ekokardiografi cihazı,

•    1 adet Multiplane Transözofagial Ekokardiogarfi cihazı

•    1 adet Efor testi

•    5 adet ambulatuar kan basıncı monitörizasyon cihazı

•    5 adet ambulatuar ritim monitörizasyon cihazı

 

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 

•    Koroner yoğun bakım ünitesinde, kalp ve damar hastalığı nedeniyle acil müdahale gerektiren hastaların (kalp krizi, kalp blokları, hayatı tehdit eden ritim bozuklukları, ciddi kapak hastalıkları) takibi ve tedavisi yapılmaktadır.

•    Floroskopi altında geçici kalp pili, kalp akciğer kateterlerinin konulması da dâhil her türlü acil işlem 24 saat aralıksız yapılabilmektedir.

•    Kateter laboratuarı rutin günlük uygulamaları yanında özellikle acil şartlarda gelen ve kalp krizi geçirmekte olan hastalara 24 saat hizmet verecek şekilde çalışmaktadır.

•    Birimimizde koroner arterlere balon anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi işlemleri uygulanmaktadır.

•    Doğumsal kalp delikleri açık cerrahi yapılmadan perkutan yolla kapatılmaktadır

•    Mitral Valvuloplasti

•    Aritmi Tanı ve Tedavisi

•    Kalıcı Pace-Maker Tedavisi

•    EECP tedavisi

•    Hemofiltrasyon Uygulaması