Göz Hastalıkları

Özellikli Hizmet Alanları

•  Premium lensler kullanılarak katarakt cerrahisi

•  Astigmatlar için Torik lens uygulamaları

•  Multifokal göz içi lensi uygulamaları

•  Glokom hastalarına laserle ve seton implantlarla tedavi sunumu.

•  Her türlü kontakt lens uygulaması.

•  Sarı nokta hastalığı tetkik ve tedavisi imkanları

•  Pediatrik katarakt cerrahisiOnline Randevu

Göz Hastalıkları

 

Altyapı ve Donanım

    Pakimetri,Kornea Topografisi,Heidelberg Retinal Tomografi (HRT)
    Statik Damar Analizi,Dinamik Damar Analizi,A-Scan Ultrasonografi (İmmersiyon)
    A-B Scan Ultrasonografi,Hess Perdesi,Bilgisayarlı Görme Alanı
    OCT (Optical Coherens Tomografi),FFA (Fundus Flöresein Anjiyografi)
    Argon Laser,YAG Laser,SLT Laseri (Selektif Laser Trabeküloplasti)
    Kontakt Lens Uygulama Setleri,PlusOptix (Pediatrik Refraksiyon Ünitesi)
    Prizmalar (Şaşılık Muayenesi için),Stereopsis Testleri,Egzoftalmometri


 Üniteler ve Birimler

    Ön Segment Ünitesi
    Glokom Ünitesi
    Retina Ünitesi
    Oftalmo-pediatri ve Oküloplasti Ünitesi

 
Ameliyat - İşlem ve Girişimler


    Kapakta kist şalazyon ameliyatı,Kapak tümörü ameliyatı
    Entropiyum ameliyatı , Ektropiyum ameliyatı
    Kapaklar krio aplikasyonu , Tarsorafi , Blefarorafi
    Konkresyon küretajı , Pterjium ameliyatı , Enükleasyon
    Konjoktivadan tümör çıkarılması , Konjonktiva plastiği
    Konjonktiva örtmesi , Korneadan yabancı cisim çıkarılması
    Korneal debridman , Kornea kesisinin sütüre edilmesi
    Ön kamara ponksiyonu-lavajı , Keratoplasti Limbal Otogreft
    Astigmatik keratotomi , Pediatrik Katarkt Cerrahisi
    Fako yöntemi ile katarakt ameliyatı ve göz içi lensi konulması
    Sekonder göz içi lensi konulması , Göz içi lensi çıkarılması
    Pupilloplasti , Sineşiotomi , Laser kapsülotomi
    Laser sineşiotomi , Kapsül germe halkası konulması
    Periferik iridektomi , Trabekülektomi , Laser trabeküloplasti
    Laser iridotomi , Seton ameliyatları , Ankiste bleb revizyonu
    Şaşılık ameliyatları , Nazolakrimal kanal sondalaması
    Kese flegmon drenajı , Eksternal dakriosistorinostomi
    Retina Argon Laser fotokoagülasyonu ,  Retina Dekolman Ameliyatı
    Anterior Vitrektomi , Evisserasyon , Mobil implant
    İridodializ düzeltilmesi , Pupilloplasti , Göz travma cerrahisi
    Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi
    Makula dejenerasyonu için intravitreal enjeksiyon
    Vitreoretinal cerrahi
    Skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu
    İntraoküler yabancı cisimlerin çıkarılması
    İntraorbital yabancı cisimlerin çıkarılması