GastroenterolojiOnline Randevu

Gastroenteroloji

 

Gastroenteroloji Ünitesi, Gastroenteroloji uzmanları tarafından; yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi konusunda ayaktan ve yatan hasta hizmeti verebilmektedir. Poliklinik birimi ve endoskopi ünitesi binanın üçüncü katında bulunmakta olup içerisinde hasta muayene odaları, endoskopi laboratuarı ve hasta ayılma odası bulunmaktadır. Ünitemizde hasta aksi yönde istekte bulunmadığı sürece tüm endoskopik işlemler anestezi uzmanı gözetiminde hasta “sedo-aneljezi” altında iken yapılmaktadır.

Bu Bölümde Yapılan Tetkikler

    Endoskopi

    Kolonoskopi

    Fleksibl sigmoidoskopi

    Rektoskopi

    ERCP

Endoskopik İşlemler

    Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması

    Özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu

    Özofagus varislerinde band ligasyonu, Skleroterapi

    Kanayan lezyonlarda Skleroterapi

    Argon Koterizasyon, Hemoklip uygulaması

    Malign darlıklarda stent uygulanması

    Pilor Stenozunda balon Dilatasyonu

    Uygun lezyonlarda Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)

Kolonoskopik İşlemler

    Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması

    Polipektomi

    Skleroterapi

    Darlıklarda dilatasyon gibi işlemler

    Kanama sırasında Skleroterapi ve Hemoklip

ERCP İşlemleri


    Safra ve Pankreatik kanalların görüntülenmesi

    Koledoka EST (Endoskopik Sfinkterotomi) yapılması

    Koledoktan taş çıkarılması

    Safra kanalı darlıklarında stent yerleştirilmesi

    Safra kanalı darlıklarının balon ile dilatasyonu

    Nazobiliyer stent takılması