Algoloji-Ağrı

Prof. Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLUOnline Randevu

Algoloji-Ağrı

Ağrılı Hastalıklar Ünitesi
•    Ağrılı Hastalıklar Ünitesi
•    Başağrısı Kliniği
•    Kronik Ağrı Kliniği

1-Ağrılı Hastalıklar Ünitesi
•    Başağrısı Kliniği
•    Kronik Ağrı Kliniği

"Temel amaç, ağrınızı gidermek ve yaşam kalitesini yükselmektir."


Hastanemiz ve üniversitemiz bünyesinde hizmet verecek olan Ağrı Tedavi Merkezinde akut ve kronik ağrılı hastaların değerlendirilmesi, tanılarının konulması ve uygun tedavilerinin uygulanabilmesi amacıyla multidisipliner bir anlayışla yapılacaktır. 
Son yıllarda akut ve kronik ağrı başlı başına bir hastalık olarak ele alınmaktadır.  Bu anlayışla son yıllarda tüm Dünyada birçok ağrı klinikleri kurulmaya başlamıştır. Bu kliniklerde hastalara ilaç ve medikal gereç teknolojisindeki gelişmeler ve bilimsel yenilikler doğrultusunda hizmet verilecektir. Çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayabilecek deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Tedavi uygulamaları ile ilgili hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirme yapılmakta ve hastalar tedavi süresince yakından takip edilmektedir.
En sık rastlanan hastalıklar
Hastalarımızda en sık rastlanan akut ve kronik ağrı yakınmaları; baş, boyun, sırt, bel ağrıları, kanser ağrısı, eklem ve kas ağrıları, nöropatik ağrılar, Nevraljiler, bel ve boyun fıtığı operasyonları sonrası ortaya çıkan kronik ağrılar, osteoporoza ve travmaya bağlı omurga ve buna omurga kırığı ağrıları ve fantom ağrısı olarak sayılabilir.
Bu yakınmalar ile Merkezimize başvuran hastalarımıza aşağıda özet olarak bildirilen girişimler deneyimli ekibimiz tarafından uygulanmaktadır.


(Algoloji) Ağrı Merkezi Hasta grubu
Bize başvuran Hastalarımız çoğundaki Ağrı türleri

•    Baş Ağrıları
•    Boyun Ağrıları
•    Sırt Ağrıları
•    Omuz-Kol Ağrıları
•    Bel Ağrıları
•    Kuyruk Sokumu ve Kalça Ağrıları
•    Nöropatik Ağrı ve Nevraljiler
•    Kanser Ağrıları
•    Romaztizmal Ağrılar
•    Göğüs Ağrıları
•    Pelvis-Alt Karın Ağrıları
•    Nörolojik hastalıklar MS, Parkinson ve MS benzeri ve bu hastalıklarda gözlenen ağrılar
•    Diyabetik Polinöropatiler


Klinik İşleyiş
Amaç ağrının dindirilmesi temel amaçdır. Ağrılı hasta, ağrı uzmanı tarafından öncelikle değerlendirilecektir. Buna takiben hastanın gerekli bölümlerle görüş alış verişi sağlanacak, gerekli tetkikler (kan tetkikler, görüntüleme, EMG, uyarılmış potansiyeller) istenilerek hastanın uygun tedavisine multidisipliner planda karar verilecektir. Ağrının dindirilmesi temel amaçtır. Bu anlamda cerrahi işlem gereken hastalar ortopedi ve nöroşirurji veya gerekli dal doktoru ile görüülürek gerekli tedavi sağlanacaktır.


Bunun dışında veya cerrahi tedaviye uygun olmayan hastalar medikal-ilaç dışı yöntemler ve girişimsel ancak mininal invazif yöntemler gerekli olan girişimler girişim odasında veya ameliyathane şartlarında steril ortamda ve sedasyon uygulanarak, skopi kontrolü altında yapılır. Her bir ağrı için farklı bir tedavi protokulu mevcut olup bir kısım tedaviler poliklinik düzeyinde bir kısmı ise ameliyatahane ortamında yapılması uygundur.

Ağrı Ünitemizde Yapılan Girişimlerin Listesi

•    Sinir Blokları
•    Epidural Steroid injeksiyonları
•    Gasserian ganglia blokajı
•    Faset Eklem Uygulamaları
•    Sempatik Sinir Blokları-Hipogastrik pleksus
•    İntraspinal Girişimler, Bloklar
•    Radyo frekans Termakoagülasyon (Rft)
•    Epiduroskopi-Kamera veya Kateter aracılı ile yapılan tedaviler
•    Nöroplasti-Adezyonolizis- Annüloplasti/Idet
•    Tetik Nokta Enjeksiyonlar
•    Ozon Uygulamaları
•    Botilismus Toksini Uygulamaları
•    Spinal Kord ve Sakral Sinir Stimülasyonu
•    Proloterapi
•    Nöral Tedavi
•    Nöroromodülasyon
•    Rejeneratif Tıp
•    PRP
•    Faset eklem İnjeksiyonu
•    Lumbal transforaminal Epidural İnjeksiyon
•    Faset eklem - Medial dal enjeksiyonu RF
•    Dorsal kök ganglia
•    Trigeminal Sİnir
•    Sakroiliak İnjeksiyonlar
•    Çölyak Pleksus Blokajı
•    Servikal Epidural
•    Lomber Epidural
•    Diskografi
•    İmpar ganglion blokajı
•    Bacak ve kalça ağrıalrında radiyofrekans uygulamaları
•    Dizde RF Nörotomi
•    Oksipital Sinir blokajı ve RF Nörotomi
•    Perkütan Diskektomi
•    Periferik Sinir Stimulasyonu
•    PRP (platelet rich plasma) uygulaması
•    Racz Prosedürü
•    Sakroiliak Eklem  RF
•    Omuz Eklem injeksiyonu ve RF
•    Splanik sinir blokajı
•    Spinal Kord stimulatörü
•    Superior Hipogastrik Pleksus İnj
•    Sempatik Blokaj
•    Torasik Faset İnjeksiyonu