KORU ANKARA HASTANESİ GELİŞİMSEL PEDİATRİ PREMATÜRE BEBEK İZLEM

Gelişim, çocuğunuzun zihinsel, duygusal, iletişim, dil, hareket gelişimini, aynı zamanda ilişki kurma, davranış, görme, işitme gibi duyusal

özelliklerini tanımlar. Erken doğan (prematüre) bebekler doğum ve sonrasında beyin gelişimlerini etkileyebilecek sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu durum prematüre bebeklerin gelişim sürecinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Prematüre doğan bebeklerin bu riskleri nedeniyle ayrıntılı gelişimsel değerlendirme ve destek izlemleri gerekmektedir. Prematüre bebeklerin, yaşadığı sağlık sorunlarının yanında kendilerine ait güçlü yetileri ve ailelerinden aldıkları destek, bebeğin gelişimini belirleyen temel öğelerdendir.

Prematüre bebeklerin, erken çocukluk döneminde karşılaşabilecekleri sorunlar:

Hareket alanında sorunlar (kaslarda zayıflık, sertlik, spastisite gibi)
Zihinsel gecikme,
Görme, işitme gibi işlevlerde zorluk,
Duygusal, sosyal alanlarda zorluk,
Solunum sistemi ile ilgili bulgular,
Beslenme zorlukları,
Nöbet geçirme gibi sağlık sorunları olabilmektedir.

Prematüre bebeklerin, uzun dönem izlemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar:


Öğrenme ve anlama zorlukları,
Zihinsel gecikme,
Dikkat zorlukları,
Davranış sorunları,
Kaygı ya da depresyon bulguları,
Okul sorunları olabilmektedir.

Bu sorunlar her prematüre bebekte olmaz ancak bebek erken doğdu ise gelişimleri bu riskler açısından düzenli aralıklar ile izlenmeli ve desteklenmelidir.
GELİŞİMSEL PEDİATRİ, gelişim bilimini ve prematüre bebekler için bilimsel kanıtlara dayanan uygulamaları izler ve geliştirir. Prematüre bebeklerin bu bilimsel yaklaşımlardan yararlanabilmeleri Gelişimsel Pediatri izlemi ile sağlanabilir.
Koru Ankara Hastanesi Gelişimsel Pediatri Uygulamaları ile Prematüre bebeklerin sağlık izlemleri yanında aile merkezli bütüncül izlem kapsamında gelişimleri de tüm alanlarda (zihinsel, dil ve hareket gelişimi) uluslararası standart yöntemler kullanılarak değerlendirilmekte, bebekler ve ailelerine gereken tüm destek sağlanmaktadır.


Koru Ankara Hastanesi Gelişimsel Pediatri Uygulamalarından Faydalanabilmek Ve Bilgi Alabilmek İçin Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği'ni (0.Kat) Ziyaret Edebilirsiniz.

Randevu İçin: Tlf: 444 66 62 Gsm: 0 536 866 58 82

 

 

17.11.2016