Kardiyoloji


Kardiyoloji


Online Randevu

Kardiyoloji

 

Kardiyoloji Bölüm'ümüz 24 saat acil servis, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri ile hizmet sunmaktadır. Kardiyoloji Bölümü'müz'de tüm yataklar, merkezi monitör sistemi takibindedir.

 

Altyapı ve Donanım

 

•    8 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi.

•    2 adet Elektrokardiografi cihazı

•    2 adet Ekokardiografi cihazı,

•    1 adet Multiplane Transözofagial Ekokardiogarfi cihazı

•    1 adet Efor testi

•    5 adet ambulatuar kan basıncı monitörizasyon cihazı

•    5 adet ambulatuar ritim monitörizasyon cihazı

 

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 

•    Koroner yoğun bakım ünitesinde, kalp ve damar hastalığı nedeniyle acil müdahale gerektiren hastaların (kalp krizi, kalp blokları, hayatı tehdit eden ritim bozuklukları, ciddi kapak hastalıkları) takibi ve tedavisi yapılmaktadır.

•    Floroskopi altında geçici kalp pili, kalp akciğer kateterlerinin konulması da dâhil her türlü acil işlem 24 saat aralıksız yapılabilmektedir.

•    Kateter laboratuarı rutin günlük uygulamaları yanında özellikle acil şartlarda gelen ve kalp krizi geçirmekte olan hastalara 24 saat hizmet verecek şekilde çalışmaktadır.

•    Birimimizde koroner arterlere balon anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi işlemleri uygulanmaktadır.

•    Doğumsal kalp delikleri açık cerrahi yapılmadan perkutan yolla kapatılmaktadır

•    Mitral Valvuloplasti

•    Aritmi Tanı ve Tedavisi

•    Kalıcı Pace-Maker Tedavisi

•    EECP tedavisi

•    Hemofiltrasyon Uygulaması